دانلود مقاله تحلیل پارامتری پاسخ سازه ای اتصالات صفحه زیرستون به روش المان محدود

karzansazeh_jozveh

مقاله مورد نظر در رابطه با اتصال ستون به فونداسیون و بررسی صفحه ستون و تحلیل آن به روش المان محدود بوده که خود موارد مهمی را شامل می شود در ادامه این مقاله را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر