مقاله بررسی اثرات طبقه نرم در رفتار ساختمان بتنی

 

این مقاله به بررسی طبقه نرم در سازه پرداخته شده که مربوط به هفتمین کنفرانس ملی سالانه بتن ایران می باشد که در ادامه می توان این مقاله را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر