مبحث 7 مقررات ملی ساختمان 1400

مبحث 7 مقررات ملی ساختمان از سری مباحث مقررات ملی ساختمان است که توسط دفتر مقررات ملی ساختمان تهیه و بروز رسانی می شود که این مبحث به نکات و ضوابط طراحی و اجرای پی های ساختمانی میپردازد که پیشنهاد میکنم حتمن این مبحث جدید را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر