مقاله کنترل تغییرات کاربری اراضی

استفاده ازاین مقاله برای مهندسین شهرساز بسیار مفیدبوده وبه طورکلی برای کسانی که جغرافیای شهری خوانده اند بسیار مناسب وکاربردی بوده وبرای کارشناسان رسمی رشته راه و ساختمان هم بسیار لازم ومفید است در ادامه مطالب گفته شده برای این مطلب پیشنهاد می کنم که حتمن این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر