گزارش کامل آزمایشگاه بتن

این گزارش شامل موارد زیر است :

جرم حجمی سیمان

غلظت سیمان

گیرش سیمان

مقاومت  فشاری

اسلامپ

و….. می باشد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر