دانلود ضوابط پارکینگ ساختمان

پارکینگ ها از لحاظ فضا محدودیتهای معماری دارند که باید رعایت شوند همچنین تعداد جای پارک اتومبیل طول و عرض برای هر وسیله نقلیه ضوابطی دارد که پیشنهاد میکنم این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر