دانلود جزوه خواص هندسی سطوح

دانلود خواص هندسی سطوح که بخشی از جزوه استاتیک می باشد که شامل گشتاور اول سطح – گشتاور اول سطوح مرکب – مرکز سطح سطوح مرکب – مرکز سطح ستون متقارن – ممان اینرسی – قضیه محورهای موازی – ممان اینرسی سطوح مرکب – اساس مقطع الاستیک – مشخصات مقاطع نورد شده می بشد که در ادامه دانلود بفرمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر