دانلود فهرست بهاء ابنیه سال 96

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

فهرست بها (انگلیسیList price) فهرستی از قیمت‌های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران عمرانی می‌باشد. برای محاسبه هزینه کلی یک پروژه، بر اساس یک فهرست بهای پایه، کافیست حجم‌های مربوط به آن پروژه را، در میزان قیمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب گردد و مجموع آنها قیمت پروژه، بر اساس فهرست بهای آن سال، خواهد بود.در ایران، هر سال سازمان برنامه و بدجه، فهرست بهای واحد رشته‌های مختلف پروژه‌های عمرانی را منتشر می‌کند. در این فهرست‌های بها، قیمت (بهای) واحد، مثل یک متر مکعب خاک‌برداری یا یک متر مکعب بتن با عیار مختلف و غیره، به ریال نوشته می‌شود. در ادامه می توان این فایل را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر