دانلود کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

جوشکاری (به انگلیسی Welding) یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی فلز سرامیک ، پلیمر، کامپوزیت به‌یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص مادهٔ پایه باشد.جوشکاری همچنین یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با به کارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده می‌باشد. فرایندهای جوشکاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: فرایندهای جوشکاری ذوبی و فرایندهای جوشکاری غیر ذوبی . آیین نامه ای در ایران که بتوان اتصالات صلب و مفصلی ساختمان فولادی را طراحی کرد کتاب جوش و اتصالات جوشی است که بسیار کاربردی و مهم می باشد که در ادامه می توان این کتاب را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر