دانلود شرایط عمومی و خصوصی پیمان

 

این فایل که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده است به نشریه 4311 هم مشهور بوده و تمام شرایط مربوط به اجرای قرار داد بین پیمانکار و کارفرما را به صورت ماده بیان نموده است که با مطالعه آن با شرایط قرار داد و مراحل قانونی اجرای کار آشنا خواهید شد که برای پیمانکاران بسیار مفید خواهد بود و در ادامه می توان این فایل را دانلود نمود

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر