دانلود پروژه ساختمان بتنی 7 طبقه

ساختمان اسکلت بتنی که در مقطع لیسانس انجام شده و در آن به تمام ضوابط آیین نامه توجه شده که از مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 و همچنین استاندارد 2800 ویرایش چهارم استفاده شده است که به طور کامل تمام موارد صفر تا صد طراحی انجام شده و بارگذاری آن براساس مبحث 6 مقررات ملی ویرایش 1392 انجام گرفته که در ادامه این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر