دانلود دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

این آیین نامه که به نشریه 360 معروف بوده ضوابط بهسازی ساختمان ها و نکات لرزه ای سازه را در نظر می گرد که در ادامه دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر