دانلود جزوه هیدرولوژی مهندسی

این درس یکی از درسهای مقطع لیسانس رشته مهندسی عمران می باشد که به رابطه آن با مهندسی عمران و چرخه پیدایش باران و موارد مربوط به علم هواشناسی وضعیت اتمسفر درجه حرارت بحث بارش و انواع بارش ها اندازه گیری مقدار باران و مشخصات باران و نمودارهایی که در این جزوه وجود دارد که پیشنهاد میکنم دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر