دانلود نرم افزار سیسموسیگنال

این نرم افزار برای مشخص کردن رکوردهای زلزله و شدت رکوردها از قبیل شتاب سرعت و جابه جایی است که بااین نرم افزار می توان رکورد خام زلزله را که از سایت peer گرفته می شود مقیاس کرد که این نرم افزار لازمه تحلیل دینامیکی است که در ادامه می توان این نرم افزار را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر