آیین نامه طرح هندسی راه های ایران

توضیحات کلی در رابطه با آیین نامه پیشروی شما:

این آیین نامه که به نشریه 415 نیز معروف است توسط معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور تهیه شده است. این آیین نامه بر خلاف آیین نامه های دیگر راه که به بررسی خصوصیات راه و بحث روسازی آن پرداخته شده ولی این آیین نامه به طرح مسیر و نکات چگونگی مسیر که مثلا در طول یک مسیر چطور شیپ راه را تعریف و اجرا کنند چطور قوسها و ضوابط آن را پیاده کنند و به چه صورتی یک جاده بستر آن فراهم می شود چون در طول یک راه ممکن است به پل و تونل برخورد کنیم و لازم است آیین نامه ای باشد که این بحث ها در آن اراعه شده باشد. طرح هندسی راه برخلاف سایر آیین نامه های راه بیشتر جنبه طراحی دارد برای مثال برای طراحی قوس ها فرمول هایی در نظر گرفته و یکسری جداول از قبیل سرعت طرح برای طراحی قوسها و همچنین شیپ طولی نیز برای عنواع راه ها در نظر گرفته شده که از ویژگی های طراحی مسیر است .

 

 

این آیین نامه شامل 422 صفحه است که فصل های آن را بیان میکنیم: 

1) فصل اول کلیات

2) تعریف ها و اختصارها

3) طبقه بندی راه ها

4) مبانی طراحی

5) معیارهای طرح هندسی راه ها

6) نیمرخ های عرضی راه و ابنیه

7) ترافیک و گنجایش

8) تقاطع ها

9) تبادل ها

10) تخلیه آب های سطحی

هرکدام از فصل ها شامل یکسری زیر شاخه ها می باشد که به طور مفصل بحث شده است مثلا در مورد قوس های طولی و عرضی و انواع آنها کامل توضیح داده شده است. در ادامه شما کاربران عزیز می توانید آین آیین نامه مهم در راهسازی را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

 

مطالعه بیشتر