نقشه های سازه ای سد

مقدمه :

سد به معنای لغوی به معنی مانع می باشد و هرچیزی که مانع ورود یا حرکت شود سد گفته می شود. سدسازی از دیرباز در تمام جهان و حتی در ایران هم مرسوم بوده وز آن برای حمع آوری آب استفاده شده است که امروزه به شیوه های جدید و متنوع استفاده می شود. علم مطالعه و برداشت سدها به علم متنوع مهندسی عمران برمیگردد که می توان گفت گرایش مهندسی هیدرولیک به بررسی و مطالعات سازه های در تماس با آب که سد از مهمترین این سازه ها است می پردازد. یکی از دلیل های اصلی استفاده از سد در تمام دنیا جمع آوری آب و استفاده از آن برای موارد مهم از حمله کشاورزی است که باتوجه به انباشته شدن آب در پشت سد هنگام آزاد شدن آب و حرکت در داخل توربین ها باعث ایجاد انرژی الکتریکی و تولید برق میشود. از لحاظ اجرا و ساخت آن چون بتن حجیم است و حجم بتن ریزی هم بالاست بهترین نوع سیمان استفاده از سیمان نوع چهار است چون حرارت زایی کمی دارد.

سدها عنواع متفاوتی دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) سدهای قوسی

2) سدهای خاکی

3) سدهای وزنی

سدهای قوسی:

اساس و سازوکار این نوع سدها برای استحکام و پایداری در برابر آب باتوجه به هندسه سد بار ناشی از تجمع آب را به اطراف و صخره ها و سنگهای اطراف می دهد و پایداری را حفظ میکند

سد های خاکی:

این نوع سدها به این گونه است که آب داخل گودالی قرار میگیرد و از اطراف توسط خاک مانع حرکت آب می شود که سبب پایداری خاک استفاده از خاک رسی است

سد وزنی:

این نوع سدها با وزن بالای خود جلوی حرکت آب را گرفته و عامل پایداری وزن باای این نوع سدها می باشد

مطالعات و برداشت سد:

قبل از اجرای سد منطقه سد تا چندین کیلومتر اطراف به صورت موشکافانه مورد بررسی و برداشت قرار می گیرد که نوع خاک وضعیت منطقه میزان آبی که قرار است جمع شود به دقت بررسی شده و نقشه بردار تمامی نقاط اطراف را بررسی کرده و کدهای ارتفاعی را قرائت کرده تا محاسبات سد را انجام دهد

سد هم مانند ساختمان طراحی و محاسبه دارد و دارای نقشه های محاسباتی برای اجرا میباشد که این نقشه ها همانند نقشه های ساختمانی به صورت اتوکدی در نظر گرفته میشود که در این فایل یک نمونه نقشه اتوکدی سد آورده شده که این فایل را در ادامه میتواید دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم 

 

مطالعه بیشتر