×
ادامه مطلب
3 مهر 1398

فیلم آموزش ساخت مقطع تیرنورد شده با ورق تقویت در ایتبس 2016

ادامه مطلب
9 شهریور 1398

آموزش تعریف مشخصات مصالح در ایتبس 2016

ادامه مطلب
26 مرداد 1398

سمینار بازرسی جوش و آزمایش های غیرمخرب درساختمان های فولادی

ادامه مطلب
17 مرداد 1398

نکات تصویری ساختمان بنایی با کلاف

ادامه مطلب
6 مرداد 1398

جزوه قالب بندی و قالب برداری

ادامه مطلب
23 اردیبهشت 1398

جزوه مقاومت مصالح

ادامه مطلب
28 فروردین 1398

طراحی دیوار برشی u شکل دارای بازشو در ایتبس

ادامه مطلب
26 اسفند 1397

طراحی تیرپیوند و مهاربند واگرا

ادامه مطلب
19 بهمن 1397

طراحی دستی وصله ستون

ادامه مطلب
21 مهر 1397

ضوابط و نکات کف سازی

ادامه مطلب
7 مهر 1397

ﺿﻮاﺑﻂﻓﻨﯽﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻠﻮک ﻫﺎی سقفی پلی استایرن منبسط شده در سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
27 شهریور 1397

شرح وظایف ناظر معماری

ادامه مطلب
8 تیر 1397

دیکشنری تصویری معماری

ادامه مطلب
13 خرداد 1397

دفترچه محاسبات ساختمان بتنی

ادامه مطلب
10 خرداد 1397

طراحی دال دوطرفه

ادامه مطلب
31 اردیبهشت 1397

جزوه مکانیک سیالات

ادامه مطلب
10 اردیبهشت 1397

طراحی پی و دیوار حائل

ادامه مطلب
8 اسفند 1396

جزوه تصویری اتصالات ساختمان فولادی

0