×
ادامه مطلب
13 فروردین 1399

فیلم آموزش تعریف سقف تیرچه بلوک در ایتبس 2016

ادامه مطلب
19 آبان 1398

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل IPE به همراه ورق تقویت در ایتبس 2016

ادامه مطلب
7 آبان 1398

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل unp در ایتبس 2016

ادامه مطلب
1 آبان 1398

فیلم آموزش ساخت مقاطع دوبل IPE در ایتبس 2016

ادامه مطلب
14 مهر 1398

فیلم آموزش ساخت مقطع باکس در ایتبس 2016

ادامه مطلب
3 مهر 1398

فیلم آموزش ساخت مقطع تیرنورد شده با ورق تقویت در ایتبس 2016

ادامه مطلب
24 شهریور 1398

عکس اجرایی از پی های عمیق (شمع ها)

ادامه مطلب
16 شهریور 1398

فیلم آموزش استخراج مقاطع تک در ایتبس 2016

ادامه مطلب
9 شهریور 1398

آموزش تعریف مشخصات مصالح در ایتبس 2016

ادامه مطلب
28 مرداد 1398

آموزش مدلسازی سازه در ایتبس 2016

ادامه مطلب
4 بهمن 1397

عکس اجرایی ساختمان

ادامه مطلب
27 اردیبهشت 1397

عکس اجرایی سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
22 فروردین 1397

عکس اجرایی ستون بتنی

ادامه مطلب
1 فروردین 1397

عکس های اجرایی از ساخت روسازی راه

ادامه مطلب
2 اسفند 1396

دانلود عکس هایی از اجرای فونداسیون

ادامه مطلب
17 بهمن 1396

دانلود عکس هایی از زلزله استان کرمانشاه

0