×
ادامه مطلب
12 تیر 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل IPE در ایتبس 2016

ادامه مطلب
21 خرداد 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع IPE تک با ورق در ایتبس 2016

ادامه مطلب
16 اردیبهشت 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع box در ایتبس 2016

ادامه مطلب
11 اردیبهشت 1399

فیلم آموزش استخراج مقطع unp تک در ایتبس 2016

ادامه مطلب
6 اردیبهشت 1399

فیلم اموزش ادیت کردن گریدها در ایتبس 2016

ادامه مطلب
29 فروردین 1399

فیلم آموزش تغییر رنگ ضمینه ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
24 فروردین 1399

فیلم آموزش اضافه و حذف کردن طبقات در ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
21 فروردین 1399

فیلم آموزش استخراج مقطع IPE تک از ایتبس 2016

ادامه مطلب
17 فروردین 1399

فیلم آموزش تعریف مشخصات مصالح در ایتبس 2016

ادامه مطلب
13 فروردین 1399

فیلم آموزش تعریف سقف تیرچه بلوک در ایتبس 2016

ادامه مطلب
4 بهمن 1397

عکس اجرایی ساختمان

ادامه مطلب
27 اردیبهشت 1397

عکس اجرایی سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
22 فروردین 1397

عکس اجرایی ستون بتنی

ادامه مطلب
1 فروردین 1397

عکس های اجرایی از ساخت روسازی راه

ادامه مطلب
2 اسفند 1396

دانلود عکس هایی از اجرای فونداسیون

ادامه مطلب
17 بهمن 1396

دانلود عکس هایی از زلزله استان کرمانشاه

0