×
ادامه مطلب
4 آذر 1398

مقاله مدلسازي اجزاي محدود غيرخطي ترك در انتهاي تيرهاي پل

ادامه مطلب
17 اردیبهشت 1398

بررسی تاثیر مشخصات هندسی لایه روانگرا در رفتار پی های شمعی

ادامه مطلب
2 اردیبهشت 1398

تاثیر پی در طراحی و عملکرد ساختمان های بسیار بلند

ادامه مطلب
2 دی 1397

مقاله انگلیسی رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی

ادامه مطلب
10 آذر 1397

مقاله استفاده از طیف شتاب زلزله برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای غیرسازه ای

ادامه مطلب
15 مهر 1397

مقاله انگلیسی رفتار سقف در اثر بار برف

ادامه مطلب
12 شهریور 1397

مقاله ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي لوله و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮدﻫﺎي ﺧﺮاﺑﯽ در هنگام زلزله

ادامه مطلب
20 مرداد 1397

مقاله انگلیسی در رابطه ساختمان نیمه مهندسی در برابر باد در هندوستان

ادامه مطلب
4 مرداد 1397

تاثیر زلزله برسازه های زیرزمینی

ادامه مطلب
13 تیر 1397

مقاله اﺛﺮﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊﺷﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻤﯿﺮی ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮی

ادامه مطلب
15 اردیبهشت 1397

مقاله كاربرد بادبندكمانش ناپذير و ديوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

ادامه مطلب
2 اردیبهشت 1397

مقاله بررسی رفتار دینامیکی شبکهای از خطوط لوله با روانگرایی بخشی از خاک ناشی از شتاب زلزله

ادامه مطلب
25 فروردین 1397

مقاله بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله گاز مدفون در محل تلاقی با گسلهای فعال

ادامه مطلب
24 اسفند 1396

مقاله تأثیرتعداد رشته هاي تعریف شده درمفصل پلاستیک بر رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان- هاي فولادي

ادامه مطلب
16 اسفند 1396

مقاله توزيع احتمالاتي تغييرمكان نسبي دو سيستم يكدرجه آزاد مجاور هم

ادامه مطلب
30 بهمن 1396

دانلود مقاله بررسی اثرات طبقه نرم در رفتار ساختمان بتنی

ادامه مطلب
26 بهمن 1396

دانلود مقاله انگلیسی در رابطه با کف ستون

ادامه مطلب
19 بهمن 1396

دانلود مقاله تحلیل پارامتری پاسخ سازه ای اتصالات صفحه زیرستون به روش المان محدود

0