ادامه مطلب
28 شهریور 1400

فیلم ترسیم تیرهای سقف کامپوزیت در ایتبس ۲۰۱۹

ادامه مطلب
5 تیر 1400

آموزش ترسیم دیوار برشی و مش بندی در ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
25 خرداد 1400

آموزش بارگذاری بار مرده در ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
23 اسفند 1399

آموزش ترسیم مهاربندها در ایتبس ۲۰۱۸ بخش ۲

ادامه مطلب
3 اسفند 1399

آموزش ترسیم مهاربندها درایتبس ۲۰۱۸بخش ۱

ادامه مطلب
17 آذر 1399

فیلم آموزش تهیه لیستوفر از ایتبس 2018

ادامه مطلب
11 آذر 1399

آموزش صلب کردن اتصال ستون به فونداسیون در ایتبس ۲۰۱۸

ادامه مطلب
4 آذر 1399

آموزش اختصاص کف ها در ایتبس ۲۰۱۶ قسمت دوم

ادامه مطلب
30 آبان 1399

آموزش اختصاص کف ها در ایتبس ۲۰۱۶ قسمت اول

ادامه مطلب
21 آبان 1399

آموزش نحوه مفصلی کردن تیرها در ایتبس ۲۰۱۸

ادامه مطلب
15 آبان 1399

آموزش دیافراگم صلب طبقات در ایتبس ۲۰۱۸

ادامه مطلب
5 آبان 1399

آموزش نحوه ساخت لیست خودکار طراحی در ایتبس 2016

ادامه مطلب
25 مهر 1399

آموزش ساخت ستون دوبل IPE پاباز با ورق تقویت بال در ایتبس 2016

ادامه مطلب
21 مهر 1399

آموزش نحوه فشرده کردن و معادلسازی مقاطع ساخته شده در ایتبس 2016

ادامه مطلب
20 شهریور 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع تیر ورق در ایتبس 2016

ادامه مطلب
17 مرداد 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل IPE پا باز با ورق در ایتبس 2016

ادامه مطلب
7 مرداد 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل unp در ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
12 تیر 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل IPE در ایتبس 2016

0