ادامه مطلب
3 دی 1400

دیتایل سقف یوبوت

ادامه مطلب
14 آذر 1400

جزییات اتصال پاگرد بتنی به دیوار سنگی

ادامه مطلب
13 خرداد 1400

دیتایل اتوکدی راه پله

ادامه مطلب
karzansazeh_jozveh
1 خرداد 1400

جزییات میان قاب ها

ادامه مطلب
31 فروردین 1400

نقشه اجرایی سوله

ادامه مطلب
15 فروردین 1400

دیتایل اتوکدی اتصال صلب ( گیردار)

ادامه مطلب
8 تیر 1398

نقشه سازه و معماری ساختمان 3 طبقه فولادی

ادامه مطلب
9 اردیبهشت 1398

نقشه سازه ای ساختمان 3 طبقه فولادی

ادامه مطلب
4 تیر 1397

دیتایل ساختمان فولادی با اتصال صلب

ادامه مطلب
27 خرداد 1397

دیتایل ساختمان فولادی بااتصال مفصلی

ادامه مطلب
20 اردیبهشت 1397

نقشه معماری و سازه ساختمان 5 طبقه بتنی

ادامه مطلب
28 فروردین 1397

نقشه ساختمان 20طبقه فولادی به فرمت PDF

ادامه مطلب
8 فروردین 1397

نقشه سازه ای ساختمان 3 طبقه فولادی

ادامه مطلب
12 اسفند 1396

نقشه های سازه ای سد

ادامه مطلب
4 اسفند 1396

دانلود نقشه سازه ای ساختمان 2 طبقه فولادی

ادامه مطلب
1 بهمن 1396

دانلود نقشه معماری و سازه ساختمان بتنی 4 طبقه

ادامه مطلب
29 دی 1396

دانلود نقشه ساختمان بنایی کامل

0