ادامه مطلب
25 خرداد 1400

آموزش بارگذاری بار مرده در ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
13 خرداد 1400

دیتایل اتوکدی راه پله

ادامه مطلب
karzansazeh_jozveh
1 خرداد 1400

جزییات میان قاب ها

ادامه مطلب
19 اردیبهشت 1400

راهنمای ایمنی در گودبرداری

ادامه مطلب
31 فروردین 1400

نقشه اجرایی سوله

ادامه مطلب
15 فروردین 1400

دیتایل اتوکدی اتصال صلب ( گیردار)

ادامه مطلب
18 اسفند 1399

کاربرد frp در تقویت سازه های بتن آرمه

ادامه مطلب
3 اسفند 1399

آموزش ترسیم مهاربندها درایتبس ۲۰۱۸بخش ۱

ادامه مطلب
26 بهمن 1399

آیین نامه بارگذاری پل ها نشریه 139

ادامه مطلب
28 دی 1399

جزوه اتصالات ساختمان فولادی

ادامه مطلب
4 آذر 1399

آموزش اختصاص کف ها در ایتبس ۲۰۱۶ قسمت دوم

ادامه مطلب
30 مهر 1399

جزوه مهندسی رودخانه

ادامه مطلب
25 مهر 1399

آموزش ساخت ستون دوبل IPE پاباز با ورق تقویت بال در ایتبس 2016

ادامه مطلب
20 شهریور 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع تیر ورق در ایتبس 2016

ادامه مطلب
17 مرداد 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل IPE پا باز با ورق در ایتبس 2016

ادامه مطلب
6 اردیبهشت 1399

فیلم اموزش ادیت کردن گریدها در ایتبس 2016

ادامه مطلب
29 فروردین 1399

فیلم آموزش تغییر رنگ ضمینه ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
9 فروردین 1399

فهرست بهاء ابنیه سال 1399

0