ادامه مطلب
3 دی 1400

دیتایل سقف یوبوت

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

فیلم ترسیم تیرهای سقف کامپوزیت در ایتبس ۲۰۱۹

ادامه مطلب
13 فروردین 1399

فیلم آموزش تعریف سقف تیرچه بلوک در ایتبس 2016

ادامه مطلب
3 فروردین 1399

گزارش کارآموزی سقف یوبوت

ادامه مطلب
4 بهمن 1397

عکس اجرایی ساختمان

ادامه مطلب
15 مهر 1397

مقاله انگلیسی رفتار سقف در اثر بار برف

ادامه مطلب
7 مهر 1397

ﺿﻮاﺑﻂﻓﻨﯽﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻠﻮک ﻫﺎی سقفی پلی استایرن منبسط شده در سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
19 شهریور 1397

دستورالعمل اجرای سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
26 مرداد 1397

سقف سازی به روش طاق ضربی

ادامه مطلب
10 خرداد 1397

طراحی دال دوطرفه

ادامه مطلب
27 اردیبهشت 1397

عکس اجرایی سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
22 اسفند 1396

جزوه نکات اجرایی ساختمان فولادی

ادامه مطلب
20 اسفند 1396

طراحی دیوار برشی بتن آرمه در سازه فولادی

ادامه مطلب
22 بهمن 1396

دانلود سمینار نظارت و اجرای سقف عرشه فولادی

ادامه مطلب
14 بهمن 1396

دانلود سمینار طراحی سقف عرشه فولادی

0